Om oss

Om oss

Juniagruppen AB bildades 2013 med syfte att bli en positivt bidragande aktör i arbetet med att ta emot och hjälpa barn ungdomar och vuxna till ett självständigt och meningsfullt liv.

Sedan 2017 verkar vi endast inom LSS och har under 2019 valt att ändra namn till Astoria Individstöd AB.