Sofieholm LSS

Om Sofieholm LSS

Sofieholms LSS är en gruppbostad med särskild service  för unga vuxna tillhörande personkrets 1, enligt LSS §9:9.

Gruppbostaden består av 6 helt nyrenoverade lägenheter med egna badrum och kök.

Till dessa finns våra gemensamhetslokaler, placerade i mitten.

Sofieholms LSS är omgiven av en stor parkliknande trädgård med möjlighet till egen odlingslott, uteplats och övrig rekreation och ligger i ett lugnt villaområde med bara 500 meter till centrala stadskärnan.

Vi jobbar med ett lågaffektivt förhållningssätt och hög personaltäthet i syfte att skapa en stressreducerande och trygg miljö i boendet. Vårt fokus är att våra brukare ska uppleva tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar, därför är tydliggörande pedagogik grundläggande metod. Målet är alltid att individen ska leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Personalgruppen är handplockad och har gedigen erfarenhet av arbete med målgruppen samt får kontinuerlig vidareutbildning och handledning i tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Handledning

Personalgruppen erhåller regelbunden extern metodhandledning med tydligörandepedagogik och lågaffektivtbemötande som grund. Personalgruppen får även vidareutbildning av psykolog kring neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar kontinuerligt.

Fortbildning

Personalens kompetensutveckling syftar till att vi ska bibehålla en solid kompetensgrund. Grundläggande kompetens inom verksamhetsområdet skall finnas vid anställningen, därefter förstärks personalgruppen med gemensam värdegrund, ett samlat synsätt, kunskap i att arbeta med tydliggörande pedagogik, att utveckla ett lågaffektivt bemötande samt kontinuerlig metodhandledning. Vidare kompetensutveckling planeras årligen utifrån personalens och verksamhetens behov.

Kommunikation/Avstånd

Sofieholm ligger i ett lugnt bostadsområde med promenadavstånd till centrum.

Varmt välkomna!