Sofieholm LSS

Om Sofieholm LSS

Sofieholms LSS är en gruppbostad med särskild service för unga vuxna tillhörande personkrets 1, enligt LSS §9:9.

Gruppbostaden består av 6 lägenheter med egna badrum och kök. 3 av lägenheterna har möjlighet till egen ingång med tillhörande uteplats. I gemensamma utrymmen finns kök och umgängesytor.

Sofieholms LSS är omgiven av en stor parkliknande trädgård med möjlighet till egen odlingslott, uteplats och övrig rekreation och ligger i ett lugnt villaområde med bara 500 meter till centrala stadskärnan.

Vi kartlägger individens behov och utformar insatserna utifrån IBIC:s 11 livsområden som ligger till grund för genomförandeplanen. Insatserna dokumenteras, utvärderas och revideras kontinuerligt för att möjliggöra mätbara resultat av insatserna.

Vår målsättning är att ett lågaffektivt förhållningssätt ska genomsyra alla delar av verksamheten. Vi erbjuder hög/anpassad personaltäthet i syfte att skapa en stressreducerande och trygg miljö i boendet. Vårt fokus är att våra brukare ska uppleva tillvaron som trygg, förutsägbar och meningsfull.