Spik & Morot DV

Om Spik & Morot DV

Spik och Morot är en daglig verksamhet enligt LSS §9:10 och vi tar emot vuxna personer inom personkrets 1. Verksamheten är belägen i en stor träfastighet i centrala Eksjö där även vår gruppbostad, Sofieholm, inryms. Verksamheten vilar på två delar: trädgård och kreativ verkstad.

Målet för verksamheten är att bygga arbetsstolthet för individen samt ge en sammanlänkande förståelse för sig själv och omvärlden. I detta ligger ett grundläggande kretsloppstänkande.

Varje dag hålls morgonmöte för att planera och tydliggöra dagens arbete. På eftermiddagen hålls ett eftermiddagsmöte för att bygga arbetsstolthet och förberedelse inför morgondagen.

Trädgård

På Spik och Morot bygger och driver vi en trädgård med växthus, frilandsodling och en fruktträdgård. Arbetet är tydligt inriktat efter årets skiftningar och kretslopp. Det erbjuder en naturlig förnyelse i arbetet. I trädgårdsarbetet finns, under delar av året, höns och kaniner.

Kreativ verkstad

I våra lokaler ligger vår kreativa verkstad, där vi kan förädla material ifrån trädgård eller skapa av andra material. Uppgifter i verkstaden kan erbjuda omväxlande arbetsuppgifter men även vara en trygg och återkommande uppgift där arbetstagaren kan vila i att hen vet vad som förväntas.

Handledning

Personalgruppen erhåller regelbunden extern metodhandledning med inriktning på tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Personalgruppen får även kontinuerlig vidareutbildning av psykolog och arbetsterapeut inom autismspektrum och intellektuella funktionsnedsättningar.

Fortbildning

Personalens kompetensutveckling syftar till att vi ska bibehålla en solid kompetensgrund. Grundläggande kompetens inom verksamhetsområdet skall finnas vid anställningen, därefter förstärks personalgruppen med gemensam värdegrund, ett samlat synsätt, kunskap i att arbeta med tydliggörande pedagogik, att utveckla ett lågaffektivt bemötande samt kontinuerlig metodhandledning. Vidare kompetensutveckling planeras årligen utifrån personalens och verksamhetens behov.