Spik & Morot DV

Om Spik & Morot DV

Spik & Morot är en daglig verksamhet för unga vuxna tillhörande personkrets 1, enligt LSS §9:10.

Verksamheten är belägen i souterrängplan i samma fastighet där även vår gruppbostad, Sofieholms LSS, inryms.

Målet för verksamheten är att bygga arbetsstolthet för individen samt ge en sammanlänkande förståelse för sig själv och omvärlden. I detta ligger ett grundläggande kretsloppstänkande.

Vid det dagliga morgonmötet planerar och tydliggör man dagens arbete för att möjliggöra en tydlig struktur och förutsägbarhet. Dagens arbetsinsatser avrundas och sammanfattas individuellt eller i grupp för att stärka upplevelsen av en meningsfull sysselsättning och bygga arbetsstolthet. Arbetstagaren är också delaktig i att planera och förbereda inför sitt kommande arbetspass.

Trädgård

På Spik och Morot bygger och driver vi en trädgård med växthus, frilandsodling och en fruktträdgård. Arbetet är tydligt inriktat efter årets skiftningar och kretslopp. Det erbjuder en naturlig förnyelse i arbetet. I trädgårdsarbetet finns, under delar av året även höns och kaniner.

Kreativ verkstad

I våra lokaler ligger vår kreativa verkstad, där vi kan förädla material ifrån trädgården eller skapa av andra material. Uppgifter i verkstaden kan erbjuda omväxlande arbetsuppgifter såsom att restaurera verktyg och cyklar, bygga fågelholkar, insektshotell eller skapa i textilier. Arbetsinsatsen bygger på individens eget intresse och förutsättningar för att skapa delaktighet och arbetsglädje.

På Spik & Morot har vi en samordnare och arbetsledare, Robin, och en hantverkspedagog, Daniel.