Spira ungdom LSS

Vi arbetar för att starta upp en gruppbostad för ungdomar inom ramen för LSS 9:8 tillhörande personkrets 1. Gruppbostaden, Spira Ungdom LSS planeras vara belägen på det småländska höglandet och kommer att erbjuda 4-6 platser för ungdomar med autism och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Alla ungdomar kommer att bo i eget rum med toalett och dusch samt tillgång till gemensamt kök, matsal och andra utrymmen.

Vi har för avsikt att anpassa skolgången för varje ungdom utifrån de individuella behov och förutsättningar som föreligger.

Vi lägger stor vikt vid att den tänkta personalgruppen har en samlad gedigen utbildningsnivå och delar vår värdegrund utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Vi vidareutbildar personalgruppen genom kontinuerlig metodhandledning och utbildningar inom andra specifika områden såsom tex Studio III, TAKK och tydliggörande pedagogik.

Är du yrkesverksam och intresserad av att placera hos oss är du välkommen att kontakta verksamhetschef Charlotte Nycander på charlotte@astoria.nu eller tel 070-872 73 77 för att få mer information.